POSUDE POD PRITISKOM
Izrada posuda pod pritiskom za TNG, vazduh, toplu vodu i ostale fluide.

Deaerator-odvajač gasova
NAFTAGAS-Tehnički servisi: Deaerator-posuda pod pritiskom za izdvajanje gasova iz tečnog goriva.
D-503 - Separator
NIS GASPROM NEFT: Separator para-tečnost D-503
D-502_Drenažna posuda
NIS GASPROM NEFT: Drenažna posuda D-502
Rezervoar za vazduh
MONTINGENERGETIKARS GROUP: Rezervoar za startni vazduh za PSG Banatski Dvor

Procesna oprema: POSUDE POD PRITISKOM