SKLADIŠTA - Vertikalni-građeni rezervoari
Izrada skladišta – stabilnih rezervoara za naftu, naftne derivate, ulja i ostale fluide
Rezervoari za jestivo ulje
VICTORIAOIL a.d. Šid: Rezervoari za jestivo ulje
Rezervoari za melasu
SOJAPROTEIN a.d. Bečej: Rezervoari za melasu
Rezervoar za mazut
VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA: Rezervoar za mazut

Procesna oprema: SKLADIŠTA - Vertikalni-građeni rezervoari