REZERVOARI - Horizontalni i vertikalni
Izrada vertikalnih i horizontalnih rezervoara za naftu, derivate, ulja i dr.
Podzemni rezervoari_1
NAFTAGAS-Tehnički servisi: Rezervoar za tečno gorivo sa dvostrukim omotačem za podzemnu ugradnju
Podzemni rezervoar_2
SOJAPROTEIN A.D. Bečej: Podzemni rezervoar za etanol
Podzemni rezervoar_3
NIS GASPROM NEFT: Podzemna drenažna posuda D-501
Rezervoar za masnu kiselinu
DIJAMANT a.d. Zrenjanin: Rezervoar za masnu kiselinu

Procesna oprema: REZERVOARI - Horizontalni i vertikalni